Universes in Universe

For an optimal view of our website, please rotate your tablet horizontally.

List of artists

4th Hangzhou Triennial of Fiber Art 2022

Being Theoria, Zhejiang Art Museum

Bai Qingwen

Joseph Beuys

Bi Rongrong

Cai Yaling

Chen Chieh-jen

Chen Han

Chen Wie

Chen Zhe

Christo and Jeanne-Claude

Ivana Franke

Gazetteer-novel Collective

Nathalie Gebert

Growing House Team

Guo Cheng

Guo Yaoxian

Ann Hamilton

Ho Rui An

Huang Yan

Žilvinas Kempinas

Alice Kettle

Li Haibing

Liao Fei

Lin Gang

Liu Guoqiang

Liu Jiajing

Liu Jun

Xin Liu

Liu Yujia

Assadour Markarov

Annette Messager

Peng Ke

Constanza Piña

Qin Dali

Raqs Media Collective

Kathrin von Rechenberg

Evan Roth

Ruan Yuelai

Inder Salim

Shi Hui

Shi Qing

Song Chunyang

Aiko Tezuka

The Eight Immortals Crossing the Sea

Tong Wenmin

Wang Lei

Weaving Jungle

Bignia Wehrli

Xin Qi

Yang Chi-Chuan

Yi Group

Zhao Yao

Zheng Bo

Zhou Wenjing


Pure Reason, Hangzhou Museum

Chen Chieh-jen

Chen Zhe

Christine Sun Kim & Thomas Mader

Li Weiyi

Liao Fei

Nabuqi

Inga Svala Thórsdóttir & Wu Shanzhuan

Ali Van

Lantian Xie / Aarushi Surana / Aasma Tulika / Kaushal Sapre / Alla Semenovskaya

Wang Xu

Wu Ding

Yu Ji


4th Hangzhou Triennial of Fiber Art

18 October – 4 December 2022
Zhejiang Art Museum, Hangzhou, China

Theme: Being Theoria

Exhibition Director: Ying Jinfei
Artistic Director: Shi Hui
Chief Curator: Liu Tian
Co-curators: Liu Yihong, Ying Xinxun, Iris Long, Wang Hongzhe
Convener of Lecture & Forum: Liu Tian, Xu Jia
Assistant Curators: Xi Tianhao, Duan Xin, Zheng Linyixin, Ren Yue
Project Director: Huang Yan
Project Coordinators: Gu Wenjia, Wu Jiayu, Xu Xiaoxiao, Zhao Jin
Curatorial team, biographies

62 artists and groups

Special Project "Pure Reason" at Hangzhou Museum

Organizers, contacts

Back to Top