Vereinigte Arabische Emirate

Künstler: Mohammed Kazem. Kommissarin: Dr. Lamees Hamdan. Kuratorin: Reem Fadda. Arsenale - Sale d'Armi.