Universes in Universe

Para la mejor vista de nuestra página web, use su dispositivo en forma horizontal.

Lista de artistas, Trienal de Yokohama 2011

ABE Taisuke
ARAKI Nobuyoshi

Rina BANERJEE
Massimo BARTOLINI
Michaël BORREMANS
James Lee BYARS

Mircea CANTOR
Peter COFFIN
Venanzo CROCETTI

Björn DAHLEM
Verne DAWSON
DEWAR & GICQUEL

Max ERNST
Aurélien FROMENT

Ryan GANDER

Henrik HÅKANSSON
HAN Sungpil
Jeppe HEIN
Damien HIRST

IKEDA Manabu
IMAMURA Ryosuke
ISHIDA Tetsuya
IWASAKI Takahiro
IZUMI Taro

JEON Joonho

KASHIKI Tomoko
Mike KELLEY
Žilvinas KEMPINAS
KIM Riyoo
Joachim KOESTER

Sigalit LANDAU

MAEDA Yukinori
René MAGRITTE
Man Ray
Christian MARCLAY
MORI Osamu

N.S. HARSHA
Rivane NEUENSCHWANDER
Jun NGUYEN-HATSUSHIBA
Carsten NICOLAI
Isamu NOGUCHI
Rika NOGUCHI
Susan NORRIE

OCHIAI Tam
Yoko ONO
Méret OPPENHEIM

Wilfredo PRIETO
Sudsiri PUI-OCK

Tobias REHBERGER
Ugo RONDINONE
Aleksandr RODCHENKO

SAGA Atsushi
SATO Ataru
SHIMABUKU
Hiroshi SUGIMOTO
SUN Xun
SUNAZAWA Bikky

TAGUCHI Kazuna
TANAAMI Keiichi
TANAKA Koki
TATEISHI Tiger
TOMII Motohiro
TOYA Shigeo
TSAI Charwei

USUKUBO Kaoru
UTAGAWA Kuniyoshi

Apichatpong WEERASETHAKUL

YAGI Lyota
YAMASHITA Mai + KOBAYASHI Naoto
YIN Xiuzhen
YOKOO Tadanori
YUMOTO Koichi Collection

(Información de prensa)

Trienal de Yokohama 2011

6 agosto - 6 nov. 2011

Título:
Our Magic Hour: How Much of the World Can We Know?

Directora general:
OSAKA Eriko
Directora del Museo de Arte de Yokohama

Directora artística:
MIKI Akiko

Hacia arriba