Universes in Universe

Para la mejor vista de nuestra página web, use su dispositivo en forma horizontal.

Simposio Asia Time

Programa curado por Sun Ge y Sarah Wilson.

Participantes: Anthony Gardner, Baik Young-seo, Chang Tsong-zung, Chen Jiaying, Ching May Bo, Hamashita Takeshi, Hoy Cheong Wong, John Dugger, Julian Stallabrass, Li Narangoa, Lu Ding, Nikolai Ssorin Chiakov, Qu Jingdong, Terence Rodrigues, Wenny Teo, y Zhang Zhiqiang.

 

© Foto: Cortesía 1a Bienal de Asia &
5a Trienal de Guangzhou,
Museo de Arte de Guangdong

Hacia arriba