2. Yinchuan Biennale - Fototour

Fotos der Ausstellung, MOCA Yinchuan, 9. Juni - 19. Sept. 2018. Kurator: Marco Scotini. Ko-Kuratoren: Andris Brinkmanis, Paolo Caffoni, Zasha Colah, Lu Xinghua. 90 Teilnehmer.