Seoul Mediacity Biennale 2018 - Fotos

6. September - 18. November 2018, Seoul Museum of Art (SeMA). Kuratorenteam: Nam Soo Kim, Jang Un Kim, Kyung Yong Lim, Gibin Hong. Teilnehmer: 70 Künstler, Gruppen und Experten.